• 3
  • 4
  • c1
  • c2
  • c3

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Szanowni Państwo, 

 

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchnii wraz z zabudową stoiska wystawczego na targach Cosmopack Bolonia 2020.

 

Załącznik: 1 2 3 

 

Termin wysyłania ofert upływa w dniu 10.08.2019r.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 11.03.2020r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zigler.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

 

Promocja produktów firmy Zigler Polska sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu” będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-24-0102/19 został wybrany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

"Projekt wpisuje się w Program Promocji Branży Kosmetycznej i zakłada udział firmy w charakterze wystawcy w wybranych targach branżowych w Europie i Azji. Projekt ma na celu intensyfikację działalności eksportowej, wzmocnienie rozpoznawalności marki Zigler Polska, zdobycie informacji na temat specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych oraz dostarczenie potencjalnym partnerom zagranicznym informacji o produktach Zigler Polska”

 

Wartość projektu: 566900,00 PLN
 

Wartość dofinansowania: 283450,00 PLN
 

Czas trwania: 01.09.2019 - 31.12.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, w związku z realizacją projektu: „Promocja firmy ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu", – wykonanie materiałów promocyjnych.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3.: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Załącznik: 1 2 3

 

Termin wysyłania ofert upływa w dniu 15.12.2018r.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.01.2019r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zigler.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, w związku z realizacją projektu: „Promocja firmy ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu", – na Panel MPG - Marki Polskiej Gospodarki do oznakowania stoiska na targach Cosmoprof Hong Kong 2018.

Wytyczne co do panelu znajdują się pod tym linkiem oraz w ząłczonym pliku.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3.: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Załącznik: 1 2 3 4

 

Termin wysyłania ofert upływa w dniu 12.09.2018r.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.09.2018r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zigler.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu: „Promocja produktów firmy ZIGLER POLSKA SP. Z O. O. Poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktywnych - Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

"Projekt wpisuje się w Program Promocji Branży Kosmetycznej i zakłada udział firmy w charakterze wystawcy w wybranych targach branżowych w Europie i Azji. Projekt ma na celu intensyfikację działalności eksportowej, wzmocnienie rozpoznawalności marki Zigler Polska, zdobycie informacji na temat specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych oraz dostarczenie potencjalnym partnerom zagranicznym informacji o produktach Zigler Polska"

 

Wartość projektu: 908400,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 681300,00 PLN

 

Czas trwania: 02.03.2017 - 31.12.2019

 

 

Innowacyjna Gospodarka
Zigler
UE

Kontakt

ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
(wjazd od ul. Krakowskiej 17)
43-600 Jaworzno - PL

tel. +48 32 616 36 70
tel. +48 600 248 400
e-mail: zigler@zigler.pl
e-mail: biuro@zigler.pl

www.zigler.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zigler 2014

 

PL