• 3
  • 4
  • c1
  • c2
  • c3

Kontrola Ciśnienia

Typ: PCBA / PCBE / PCSA / PCSE

ANALOGOWY PRZYRZĄD POMIARU CIŚNIENIA W POJEMNIKACH AEROZOLOWYCH PCBA

Jest to ręczny przyrząd do kontroli ciśnienia w pojemnikach (wyrobach) aerozolowych.

Polecany przede wszystkim do użytku przy linii produkcyjnej (kontrola doraźna podczas produkcji), ale także bardzo przydatny w laboratorium oraz przy kontroli jakości poza halą produkcyjną. W ofercie posiadamy także wersję cyfrową.

Urządzenie może być dostarczone z certyfikatem jakości (świadectwo sprawdzenia) wykonanym przez profesjonalne laboratorium pomiarowe.

CYFORWY PRZYRZĄD POMIARU CIŚNIENIA W POJEMNIKACH AEROZOLOWYCH PCBE

Jest to ręczny przyrząd do kontroli ciśnienia w pojemnikach (wyrobach) aerozolowych.

Polecany przede wszystkim do użytku przy linii produkcyjnej (kontrola doraźna podczas produkcji), ale także bardzo przydatny w laboratorium oraz przy kontroli jakości poza halą produkcyjną. W ofercie posiadamy także wersję cyfrową

Urządzenie może być dostarczone z certyfikatem jakości (świadectwo sprawdzenia) wykonanym przez profesjonalne laboratorium pomiarowe.

STOŁOWY PRZYRZĄD POMIARU CIŚNIENIA W POJEMNIKACH AEROZOLOWYCH PCSA / PCSE

Przyrząd ten dostępny jest w dwóch wersjach: anagalowej (PCSA) i cyfrowej (PCSE).

Jest to stacjonarny przyrząd do kontroli ciśnienia w pojemnikach (wyrobach) aerozolowych.

Polecany przede wszystkim do laboratoriów, ale także bardzo przydatny na produkcji.

Wersja na statywie wyklucza możliwość uszkodzenia przez niekontrolowany upadek, oraz umożliwia bardzo precyzyjne dokonywanie pomiarów.

Urządzenie może być dostarczone z certyfikatem jakości (świadectwo sprawdzenia) wykonanym przez profesjonalne laboratorium pomiarowe.

 

Kontakt

ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
(wjazd od ul. Krakowskiej 17)
43-600 Jaworzno - PL

tel. +48 32 616 36 70
tel. +48 600 248 400
e-mail: zigler@zigler.pl
e-mail: biuro@zigler.pl

www.zigler.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zigler 2014

 

PL